Realitní univerzita: Prodávám

Cena vytváří jedinečnou pozici nemovitosti na trhu

Stanovení ceny je jedno z Vašich nejdůležitějších rozhodnutí, neboť právě ona zařadí Vaši nemovitost do podvědomí trhu. Je to určitá alchymie, kdy toužíte získat, co nejvíce, ale kdy současně dobře víte, že překročením určité, ale Vám vždy neznámé hranice, se nemovitost stává neprodejnou.

Jenom pocit nestačí, hodně byste se měli rozhlížet, jak prodávají ti ostatní

Jakou cenu má Vaše nemovitost? Co člověk, to názor. Zeptejte se kamaráda, podívejte na internet nebo oslovte makléře. Ty názory budou hodně rozdílné, některé Vás rozčílí, jiné příjemně zahřejí. Ponechme stranou důvody, které za danými názory stojí. Pro Vás je zde podstatné, že oproti běžnému uvažování jednoho člověka, ta cena není nikdy jen jedna. Ta cena může být různá. Dokonce hodně různá. Co z toho plyne?

Vaše nemovitost nemá konkrétní fixní cenu, spíše ji lze zařadit v kontextu trhu do určité cenové kategorie, kterou označujeme za tržní cenové pásmo nemovitosti. To za kolik ve výsledku prodáte, zda levně nebo draze, bude přímo záviset na tom, jakým způsobem budou Vaši nemovitost vnímat kupující.

BlueHOUSE do centra veškerého uvažování staví prodejní příběh, protože čím atraktivnější je nemovitost v očích kupujících, tím větší je šance na získání dobré ceny. Současně zastáváme názor, že o ceně je třeba přemýšlet, než ji bezmyšlenkovitě nastřelit a poté jenom snižovat. Je třeba si uvědomit, že její výchozí hodnota vytváří pozici nemovitosti na trhu, neboť právě cena se zapisuje do mysli kupujících nejvýrazněji.

Z toho důvodu zpravidla doporučujeme připravit analýzu trhu, kterým se určí tržní cenové pásmo Vaší nemovitosti. Analýzu realitního trhu nabízíme ZDARMA. Konečné rozhodnutí o ceně nemovitosti doporučujeme přijmout až v kontextu prodejního plánu, který vedle Vašich časových preferencí zohledňuje situaci na realitním trhu. O výši prodejní ceny nemovitosti rozhodujete jenom Vy, naším úkolem je pouze vysvětlovat, jak její výše funguje vůči trhu.

Čím více o trhu víte, tím výhodnější realitní transakce můžete realizovat