Vzdělávání se vyplácí

Rozhovor s Danem Michalem (3): O standardech realitního trhu

„Realitní trh mě přitahuje svojí nedokonalostí. Profesní zkušenosti jsem získával v mezinárodním prostředí institucí Evropské unie, a proto jsem byl dříve až skoro šokován, čemu jsou i vzdělaní lidé při prodeji svého majetku schopni uvěřit, a jak málo je zajímají věcné informace. Dnes rozumím, že realitní trh je pouhým zrcadlem našich znalostí, které musíme rozvíjet a kultivovat.“
Bhouse_68

„Pro transakce používejme standardní mechanismy. Odpovědnost za jejich realizaci neseme především my sami.“

O standardech realitního trhu

„Pro stát nebude vypadat dobře, pokud zavede regulaci a nezlepší se pověst trhu a kvalita služeb.“

Jak se ochránit před nežádoucími praktikami realitních kanceláři?

Rozlišujme mezi podvody a kvalitou realitních služeb. Před podvody realitních kanceláří Vás ochrání standardní postupy pro realitní transakce, které by si měl každý prodávající/ kupující zjistit, než transakci realizuje. Pokud tak nečiní, může špatně dopadnout! Chceme-li dělat dobré realitní transakce, to znamená výhodně a bezpečně kupovat nebo prodávat, musíme o těch transakcích něco vědět. Svalovat vinu na druhé nám zde nepomůže a před transakcí, se kterou nejsme spokojeni, nás neochrání žádný zákon. Ten může postihovat pouze podvody.

Jak vypadá standardní realitní transakce?

Standardní realitní transakce se odehrává mezi kupujícím a prodávajícím, přičemž realitní makléř funguje pouze jako její zprostředkovatel. Standardním nástrojem pro realizaci transakce je pak kupní smlouva, přičemž každá ze stran by měla mít svého právního zástupce. Pro převod finančních prostředků se použije advokátní nebo notářská úschova. Z toho je také patrné, že syrová transakční odpovědnost leží na advokátovi a nikoliv na makléři. Úloha makléře je hlavně zajištění příležitosti a celá organizace transakce, přičemž to, co realitních sektor nejvíce trápí, je špatná kvalita služeb realitních makléřů.

Pomohla by realitní regulace?

Víc než realitní regulaci by si český trh zasloužil osvětu. Přesto ale uznávám, že vytvoření realitní regulace zní samo o sobě dobře. Souhlasím, že regulace dokáže vytvořit bezpečné nástroje, a i když sama o sobě podvodníky nevymýtí, tím, že některé nástroje regulace označí za povinné, může prodejcům/ kupujícím pomoci. V tomto duchu považuji za rozumný přístup zpřísnění podmínek pro nakládání s finančními prostředky klientů nebo postih některých nekalých praktik realitních kanceláří, jako je inzerce nemovitosti bez souhlasu jejího majitele apod. Podotýkám jen, že kvalitu služeb realitních kanceláří to samo o sobě nezlepší.

Jak se tedy dočkáme kvalitních realitních služeb?

Regulací to nebude, neboť ta dokáže pouze bránit podvodnému jednání. Kvalita služeb je o soutěži a postupné, i když možná pomalé, kultivaci trhu. Kvalitu služeb nemáte nikdy tam, kde není konkurence. Je naopak tam, kde konkurenci máte – klient je náročnější a roste kvalita služeb. Zlepší-li se časem realitní prostředí, bude to jen a jen díky soutěži, i když někdo si třeba budeme namlouvat, že je to třeba díky realitnímu zákonu.

Může být za vznikem zákona populismus?

Populismus, který pomáhá, nevadí. Dokonce může být i oprávněný. Pokud stát určitý sektor reguluje, znamená to ale, že se angažuje a přebírá větší

zodpovědnost. Zde by například mohlo vypadat hloupě, pokud některé podvody, které se dnes dějí, se zákonem nezmizí nebo nabydou jen jiné formy, případně zákon vytvoří falešný pocit bezpečí pro jakýkoliv typ transakce. Rovněž nebude vypadat pro stát moc dobře, pokud zavede regulaci a nezlepší se v určitém horizontu pověst trhu a kvalita služeb. Každé opatření zákona by proto mělo být podrobeno úvaze, zda stejného cíle nemohu dosáhnout jinou a efektivnější cestou. Jakkoli je vždy pohodlné si říci, že to nejde. Osobně mám za to, že až na určité výjimky jsou účinnější opatření na podporu transparentnosti a vzdělávání jeho účastníků.

Proč by tuto odpovědnost nemohly nést profesní realitní asociace?

Tyto asociace, a není na tom nic špatného, jsou ovládané určitými realitními subjekty. Otázka ale zní, aniž by to bylo myšleno negativně, proč tady nevidíme jediný větší realitní subjekt, který je zřetelně synonymem kvality? A jak takové subjekty pak mohou nastavovat parametry pro ostatní? Lze samozřejmě najít hlubší důvody, ale už pouhé výše zmíněné otázky naznačují, že toto nemůže být vhodné řešení.

A co institut pojištění?

Opět zní to dobře, ale je třeba se podívat na detail. Jaká rizika chci pojištěním ošetřit? Je to o nakládání s finančními prostředky klientů? Jsou to kupní smlouvy, které slouží k převodům nemovitosti? Která pochybení makléře mohou reálně způsobit klientům škodu? Je žádoucí si klást tyto a další podobné otázky, protože potřebujeme vědět, jaká rizika už nám dnes může krýt institut advokátní nebo notářské úschovy, povinné pojištění advokátů či jiné dostupné standardy trhu, jinak zde akorát vytváříme nekontrolovaný prostor pro nový pojišťovací business. Tohle vše ukazuje, jak jsou ty standardy trhu důležité, a samozřejmě nemusí být od věci některé z nich účelně promítnout do zákona.

Dále si přečtěte
Bhouse_DM2

O léčbě trhu

„V českých podmínkách z Vás nedělá šampiona, že jste na trhu 20let. Jen trh kupujícího stimuluje nárůst kvality služeb.“

Dále si přečtěte
Bhouse_DM1

O realitní gramotnosti

 „Nevěřím, že realitní transakce jsou zcela o náhodě. Není nebo neměla by to být pro lidi loterie.

Čím více o trhu víte, tím výhodnější realitní transakce můžete realizovat

Koncept BlueHOUSE odráží naše zkušenosti s realitním trhem, které jsme získali při transakcích s vlastním majetkem a které rozšiřujeme o poznatky BEST PRACTISES, jež získáváme díky členství v prestižní asociaci Leading Real Estate Companies of the World. Snažíme se nabízet výjimečnou kvalitu služeb na složitém českém realitním trhu. Naší vizitkou jsou nemovitosti, které prodáváme. Vycházíme z reálných potřeb kupujících, proto žádná klišé, ale pravdivě atraktivní příběh Vaší nemovitosti.